Hoppa till sidans innehåll

Avgifter


AVGIFTER 2018

Medlemsavgifter skall, enligt stadgarna, vara inbetalade före Vårmötet.

 

Medlemsavgiftsenior. Fr.o.m. det år man fyller 21 år 250 kronor.

Medlemsavgift familj. Två seniorer och det antal juniorer som bor på samma adress 300 kronor.

Medlemsavgift junior. t.o.m det år man fyller 20 år 100:-

 

Uppställningsavgift för båt 2018.

Uppställningsavgift erlägges per nyttjade kvadratmeter. 

40 kvm, 400:-.  60 kvm, 600:-

I avgiften ingår el för handdrivna elverktyg och batteriladdning. Elektriska värmeapparater får ej inkopplas.

El avstängd 1 nov 2018– 31 mars 2019. Samtliga vagnar / vaggor skall vara tydligt uppmärkta med namn.

Båtplats i sjön

Sommar         1250 kronor

Kranavgift

Medlem har fria antal lyft (ordinarie sjö –torrsättningsdagar) av egna båtar 625 kronor.

Icke medlem 1500 kronor per lyft. Tillgång till högtryckstvätt och spolplatta samt kompressor för pumpning av hjul.

 

Medlem med båt:

Medlem med båt i Karlsborgsområdet betalar båtsavgift 200:- per båt, segelbåt får förvara mast i mastskjul och utnyttja mastkranar samt deltaga i interna seglingar. Bommar får ej förvaras i mastskjul. Masten skall vara tydligt uppmärkt med namn.

 

Föreningsarbete Medlem som utnyttjar uppställningsplats och/eller kran gör 8 timmars Föreningsarbete. Medlem som ej utfört ålagd arbetsuppgift, faktureras 1500:-. Medlem som ej vill utföra Föreningsarbete insätter 1250:- i samband med 2018 års avgifter. Hedersmedlem är befriad från Föreningsarbetet. Förslag på Föreningsarbete i januariutskick!

Medlem som fullgör Föreningsarbete som Gästhamnsvärd under en vecka befrias från Föreningsarbete nästkommande år. Styrelse och kommittéarbete är lika med fullgjort Föreningsarbete för verksamhetsåret.

 

Sjösättningsrampen.

Icke medlem som använder Rampen erlägger 50:- och får ställa upp båttrailer på av CSS anvisad plats

 

Uthyrning av klubblokalen
Till CSS medlemmar för privat tillställning 625 kronor per gång.

Till icke medlemmer 1500 kronor per gång

Stugfogden skall godkänna uthyrning.

 

Gästhamnsavgift 180 kronor per dygn Gäller alla under Gästhamnsperioden, även medlemmar.

Elavgift gästhamn (max 10 A) ingår i Gästhamnsavgift

Sommaruppställning.

Sommarhyra för båtar som ej sjösätts enl. samma taxa som vinterhalvåret. Nästa år om båten ej varit sjösatt fördubblas avgiften och 3.e året ny fördubbling enl. principen 2 blir 4 och 3.e året 8, och 4.e 16. Gäller från Vårmötet 2009!

Ingen sommarparkering av båtvagnar!

 

Uppdaterad: 04 FEB 2018 18:49 Skribent: Klaus Sabienski

Väderstation vid CSS Klubbstuga 

 

 

 

 Kappseglings-regelspel

 Bildresultat för regelspiel finckh

 

 

 

 

Banner 

 

Postadress:
Carlsborgs Segelsällskap - Segling
Box 401
54618 Karlsborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info