Vårfest påminnelse

CSS PÅMINNELSE VÅRFEST:

Nu på lördag 18/5 kl 19.00 i klubbhuset

Mat 170 kr/person. Välj kött eller fisk. Puben är öppen

Kontakta Rikard 0708-78 24 22 för anmälan och betalning senast 14/5 kl 18.00

ALLA MEDLEMMAR VÄLKOMNA!

/STYRELSEN