Höstarbetsdag CSS Lördagen den 24/10 Kl 9:00

Ni som inte utfört föreningsarbete på CSS 2020 kallas till Höstarbetsdag 24/10 start 9:00

Hälsningar Tomas/Sten-Åke