Klubblokalen är nu tillgänglig bokning.

Dock för tillfället max 50 personer

Kontakta Mikael Runesson för eventuella frågor