Kranarna och kajerna runt om är avstängda v28 pga Seglarskolan Mån-Fre 10-16

Kranarna och kajerna runt om är avstängda 8/7 tom 12/7 pga Seglarskolan Mån-Fre mellan 10-16.

/ Juniorkommitten