Datum

10 nov, 2022
Expired!

Tid

18:30 - 20:00

Höstmöte CSS

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens orientering om ekonomi och aktiviteter.
7. Propositioner och motioner.
8. Fastställande av budget och avgifter för kommande år.
9. Förslag till verksamhetsplan och seglingsprogram för nästkommande år.
10. Prisutdelning för den gångna säsongen.
11. Mötets avslutande.

Evenemanget är avslutat.