Medlemsansökan

Det finns följande alternativ för att bli medlemskap i CSS

Seniormedlem 450 kr
Familjemedlem 500 kr, senior/er och junior/er med samma adress
Juniormedlem 100 kr
Stödjande senior 250 kr
Stödjande familj 300kr, senior/er och junior/er med samma adress

se mer info här

MEDLEMSANSÖKAN
ex 54630
År månad dag ex. 19090501
ex 0799-999999
ex Mamma Exempelson 19790501, Dotter Exempelson 20090501
Båtuppgifter
i meter
i meter
ex Maxi Racer
Kranavtal *
Vinteruppställning *

Klubbinfo

BESÖKADRESS
Västravarvsgatan 6
546 32 Karlsborg

POSTADRESS
Box 401
546 18 Karlsborg

 

Organisationsnummer
866600-0792

Bankgiro
5823-0814

Föreningsnummer
13415-32

Funderingar?

Var inte blyg. Vi svarar gärna på dina frågor!