RIVNINGEN AV KLUBBHUSET SLUTFÖRD

Nu har rivningen startat och Vi väntar spänt på att bygget av det nya klubbhuset skall påbörjas.

Med bla hjälp av Toivo, Lollo och Larsa kommer Vi följa bygget och löpande lägga upp bilder.

/Styrelsen