Inför 2021:s medlemsregister och avgifter

Inför 2021:s medlemsregister och avgifter

Inför 2021 vill vi informera om följande: ”Carlsborgs Segelsällskap använder Svenska Båtunionens system för medlemsadministration, kallat BAS http://bas.batunionen.se/” Fakturor avseende medlemskap, kranavgifter och annat kommer att skickas i januari via e-post....
Byggbilder och Seglarsidorna

Byggbilder och Seglarsidorna

Carlsborgs Seglarsidor Nr 2 – 3 2020 Medlemsinformation från Carlsborgs Segelsällskap Nu är bygget igång! Klubbstugan är riven och grunden för den nya stugan börjar ta form! Äntligen är vi igång med etapp 2 gällande ny klubbstuga för CSS. Jag tycker det är...