Vårarbetsdag nu på lördag den 17 april start kl 0900

Vårarbetsdag på lördag kl 09:00 , de som är eller har önskat yttre underhåll, samt de som blivit tilldelade detta arbetsområde är välkommna.

 

/ Drift och underhåll