CSS ESKADER-QUIZ 2021-2022

CSS ESKADER-QUIZ 2021-22.

Klicka på bilden för mer info.

Detta eskader-quiz riktar sig till båtburna medlemmar i CSS. Quiz:et är utformat som en tipspromenad innehållandes frågor med svarsalternativ som har anknytning till marin verksamhet i CSS närområde.

Frågorna kommer vara uppsatta på platser i vår vackra Vättern-skärgård, företrädesvis vid mysiga naturhamnar.

För att ta sig till frågorna krävs någon form av båt samt navigatoriskt kunnande (platserna för respektive tipspromenad-fråga anges i Latitud och Longitud), se länken nedan.

Deltagares svar på frågorna (”tipsrad”) mailas till följande e-postadress: css.eskader.quiz@gmail.com Segrare kommer att koras nästa år, efter sommaren 2022, och belönas i samband med någon av CSS höstaktiviteter samma år. Till dess har alla möjlighet att ta sig ut i vår vackra skärgård och försöka lösa dessa frågor. 

Länk till Quizet här