Seglarmöte onsdag 20/10 kl 18:30 klubbhuset

Hej kappseglare, nu på onsdag i klubbhuset 18:30 kallar Vi till ett ”tycka till” möte om våra seglingarna,
Vi behöver också fler personer som vill hjälpa till runt och på våra seglingar.
Fika serveras
Välkomna Seglingskommittén