Månadsafton 10/2 kl 18:00. Vem gör vad under en seglingsregatta?

Under en regatta är det flera funktionärer med olika roller och uppgifter.

Vi presenterar ett digitalt föredrag ,med hjälp av Marianne Stålheim , om en seglingledares uppgifter och samspel med övriga funktionärer under en kappsegling.

Alla medlemmar inbjudes för att få information om hur det är att arrangera en regatta och vad som krävs i form av licensierade funktionärer och frivilliga medlemmar som hjälper till.

Anmälan till petter@airbase.se för att erhålla en länk till det digitala mötet.