ESKADER QUIZ, 4 JUNI, FÖR SEGEL OCH MOTORBÅTAR

CSS BÅT-QUIZ 4 JUNI 2022.

Detta båt-quiz genomförs som en aktivitet för båtburna medlemmar i CSS lördagen 4 juni. Quizen startar börjar genom att respektive båt anmäler sitt båtnamn till funktionär vid CSS klubbstuga kl. 08:45 och då erhåller ”Svarskort Tipsrad”.

Starten går när Er båten har paserat Stenbryggan strax efter 9-tiden, då det är broöppning kl 09:00 dvs starta när Ni kan efter att hämtat svarskortet på CSS.

Quiz:et är utformat som en tipspromenad innehållandes frågor med svarsalternativ som har anknytning till marin verksamhet i CSS närområde. Frågorna är uppsatta på platser i vår vackra Vättern-skärgård mellan Karlsborg och Ombo öar.

Frågorna får tas i valfri ordning (behöver ej vara kronologisk ordning om ex. köbildning vid tipsfråga uppstår).

För att ta sig till frågorna krävs någon form av flytetyg samt visst grundläggande navigerings kunnande(platserna för respektive tipspromenad-fråga anges i Latitud och Longitud enligt nedan).

Båtarnas svar på frågorna (”tipsrad”) fylls i på erhållna svarskort och inlämnas till funktionär vid målgång CSS klubbstuga senast 18:15

Segrarna kommer att koras och belönas med ett presentkort till Erikssons Skeppshandel under under kvällens gemensamma samkväm där alla tar med vad som önskas, grillen står bla. beredd.

Anmälan sker via mail till lennart.ostling@icloud.com senast kl 12:00 fredagen den 3 juni

LYCKA TILL!

Lennart & Anna Östling Aktivitetskommittén