Vårfest på gång

Hej Vi har gjort ett utskick till våra medlemmar om en intresseanmälan om ”Vårfest”

Titta i Era mailboxar tack

Länk här också

Välkomna

Aktivitetskommittén