INGEN ANVÄNDNING AV KRANEN UNDER SEGLARSKOLAN 10-15 juli

OBS !! INGEN KRANANVÄNDNING / KAJTILLÄGNING mellan

10 – 15 JULI 10:00 – 16:00

SEGLARSKOLAN