Månadsafton Onsdagen den 7/2 – Ersättningar och sociala medier

Välkomna till CSS Klubbhus, Onsdag den 6 mars, kl 18:00 -19:30

Agenda:

Ersättningar

Sociala medier

Övrigt