Karlsborgskalaset

CSS område och varvet var under Karlsborgskalaset ett område som sjöd av aktivitet.

Seglingsnämnd och styrelse vill tacka alla som så förtjänstfullt ställde upp under Karlsborgskalaset och gav kalasbesökare en möjlighet att få prova på segling i alla dess former, radiostyrt i klubbens DF 65:or, optimistsegling, katamaransegling samt kölbåtssegling. Speciellt tack till våra juniorer Sean och Tristan Axelsson som verkligen kämpade på och gav många beökare en oförglömlig katamarantur.

CSS tog chansen och marknadsförde segling på ett utmärkt sätt  under denna helg.

Tack !