Månadsafton 6/3

Månadsafton 6/3

Välkomna till CSS Klubbhus, Onsdag den 6 mars, kl 18:00 -19:30 Agenda: Sjöräddningssällskapet informerar. Lennart Östling kommer informera om is blästring. CSS informera vad som gäller miljömässigt  vid skrapning, målning av båt....
ÅRSMÖTE CSS 21 mars

ÅRSMÖTE CSS 21 mars

Årsmöte i klubbhuset 18:00. Dagordning publiseras senare Utdrag ur stadgarna 8.2 Kallelse Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda 14 dagar före mötet. Kallelse sker via e-post eller, till den som meddelar önskemål om detta, via...
Höstmöte Torsdagen den 16/11 kl 1830

Höstmöte Torsdagen den 16/11 kl 1830

Välkomna till CSS höstmöte. Plats: Klubbhuset Tid 18:30 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5....