Inför 2021:s medlemsregister och avgifter

Inför 2021:s medlemsregister och avgifter

Inför 2021 vill vi informera om följande: ”Carlsborgs Segelsällskap använder Svenska Båtunionens system för medlemsadministration, kallat BAS http://bas.batunionen.se/” Fakturor avseende medlemskap, kranavgifter och annat kommer att skickas i januari via e-post....
Nytt Klubbhus till våren 2021

Nytt Klubbhus till våren 2021

På det extra föreningsmötet idag redovisades bla annat de anbud som inkommit angående uppförandet av ett nytt klubbhus samt en ekonomisk kalkyl som visade finansieringen av bygget. En majoritet av medlemmarna röstade ja till styrelsens framlagda förslag med planerad...