KALLESE till alla medlemmar, Extra föreningsmöte 26/2