Månadsafton hjärt- lungräddning

Påminnelse om hjärt-lungräddning information,klubbhuset nu på onsdag 11/3 kl 18:30 klubbhuset.

Välkommen

Styrelsen