Inbjudan till Årsmöte 23/9 2020 för Carlsborgs Segelsällskap

Efter två framflyttningar av årsmötet har vi nu ändå beslutat att hålla årsmöte i vår förening.
OBS! Mötet hålls i konferenscentret vid fästningen kl 18:30
Kallelse till extra föreningsmöte i direkt anslutning till årsmötet i punkten ovan. 
Information av byggprojekt etapp 2, Nytt klubbhus för CSS.
Beslut om byggnation av etapp 2, Nytt klubbhus för CSS. Eventuellt utgår denna punkt då flera byggfirmor tackat nej till att offerera då de är fullbelagda med arbete under aktuell tid.
Väl mött!
Styrelsen genom Rikard