Nytt Klubbhus till våren 2021

På det extra föreningsmötet idag redovisades bla annat de anbud som inkommit angående uppförandet av ett nytt klubbhus samt en ekonomisk kalkyl som visade finansieringen av bygget. En majoritet av medlemmarna röstade ja till styrelsens framlagda förslag med planerad start nu under oktober, med rivning av gamla klubbhuset, och därefter skall ett nyckelfärdigt hus stå klart under april/maj månad 2021.

/Styrelsen