Inför 2021:s medlemsregister, avgifter och E-Matrikeln på BAS (nu tillgänglig)

Inför 2021 vill vi informera om följande:

”Carlsborgs Segelsällskap använder Svenska Båtunionens system för medlemsadministration, kallat BAS http://bas.batunionen.se/

Fakturor avseende medlemskap, kranavgifter och annat kommer att skickas i januari via e-post. Vänligen logga in på ditt BAS-konto (inloggningsuppgifter skickades ut i oktober via sms) och kontrollera att du har en aktuell e-post. Enligt uppgift har vissa problem förekommit med hotmail-adresser så undvik gärna sådana om det är möjligt.

I familjemedlemskap finns endast fakturamottagaren registrerad och av flera skäl (bland annat för olycksfallsförsäkringen) är det nu viktigt att alla kommer med i registret. Utskick begränsas huvudsakligen till den medlem som står som fakturamottagare.

För båt på uppställningsplats gäller följande: det är storleken på båten som avgör vilken avgift som betalas. Därför ska du- via BAS- uppdatera din båts uppgifter.

Sjösättningstider kommer så småningom finnas tillgängliga för bokning på nätet, också via BAS. Är ej öppna för bokning för tillfället.

Det är viktigt att du som medlem uppdaterar kontaktuppgifter för att inte missa aktuell information.

Medlemsmatrikeln är nu tillgänglig via BAS, den är alltså bara för medlemmar med inloggningsuppgifter. Om du ej vill finnas med i matrikeln meddelas detta via mail till CSS så görs du osynlig för andra medlemmar.

Frågor?

Kontakta Linda Thomée, Kassör och BAS-ansvarig tfn. 0767-642080 alt. css@seglarna.se

//Styrelsen