Information om avgifter för 2021

Hej alla CSS-medlemmar!

Nu kommer fakturorna skickas ut via vårt BAS-system som tidigare annonserats – hoppas att alla varit inne och kontrollerat sina uppgifter så att dessa är rätt.

År 2020 blev inte vad någon räknat med, Corona-läget förvärrades åter under hösten varför vi inte kunde genomföra ett Höstmöte som brukligt är när det gäller avgifter mm inför det kommande året.

När det gäller avgifterna för 2021 så har Styrelsen utgått från det material och de kalkyler som visades på det Extra föreningsmötet 2020-09-23 där medlemmarna röstade ja till att bygga nytt klubbhus. Utöver kalkylerna så har vi tagit i beaktande de frågor, synpunkter och förslag som inkom från medlemmarna i den efterföljande frågestunden på mötet.

I klartext så innebär det att vi höjer medlemsavgifterna mellan 17% och 20 % och tilläggsavgifterna med 13% och 20%. Hyran av det nya klubbhuset (endast för medlemmar) är satt till 2000 kr. Detta för att klara åtagandet med att amortera av lånet på det nya klubbhuset.

Vidare från Extra föreningsmötet:

Vi kommer att köpa in städtjänst till servicehuset under året – medlemmar kommer under för och eftersäsong fortfarande utgöra grunden i arbetet med att hålla vår gästservice välskött men under högsäsongen (från midsommarveckan fram till Augusti början) kommer en städfirma utföra all städning av servicehuset, intensiteten är satt till 2 gånger/dag och sker alla dagar i veckan under denna period. Kostnaden för köpt städtjänst innebär att våra gäster får betala en högre avgift, den nya avgiften är satt till 220 kr/natt.

Nu blir det ljusare på dagarna och snart börjar båtsäsongen på allvar – detta tillsammans med ett nytt, fint klubbhus (och Coronavaccin) gör att 2021 ser ut att bli ett trevligt år!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen CSS