Arrende och båtuppställningsplatser

Hej alla CSS-medlemmar!

Vi vill på detta sätt informera och återkoppla lite från det Extra föreningsmötet som skedde 2020-09-23 där medlemmarna röstade jag till att bygga nytt klubbhus.

En viktig beståndsdel inför beslutet att bygga nytt klubbhus var att få till en förlängd arrendetid på den mark vi arrenderar för ställ-platser samt båtuppställning.

Detta för att säkra möjligheten att få in intäkter över tid så att vi kan betala av de lån som sker i samband med nybyggnationen.

I det förslag som visades på det Extra föreningsmötet fick CSS en förlängd arrendetid på totalt 10 år och detta var helt i linje med vad alla önskade.

Under November månad framkom dock uppgifter till oss i Styrelsen att kommunen hade ändrat vissa villkor och det vi nu är meddelade är att vi får 10 års arrendetid för båtuppställningsplatser och ställplatsverksamheten och att efter 4 år skall Kommunen verka för, där CSS bistår, att erbjuda alternativa båtuppställningsplatser.

Under December och i början av Januari så har vi gjort skrivelser till kommunen där vi önskar mera information till varför beslutet har ändrats och att vi få veta planerna för aktuellt område framöver – dock ännu så har inget framkommit varför vi får återkomma i frågan.

Med vänliga hälsning, Styrelsen CSS