Kallelse årsmöte CSS den 31/3 kl 18:30!

Kallelse till årsmöte CSS den 31/3 kl 18:30!

I år sker årsmötet digitalt/online pga Coronapandemin

Efter att Ni fyllt i anmälan kontrolleras det att Ni är behörig medlem och då mailas det ut en ”Teams” länk för att kunna ansluta via internet till online årsmötet. Se sedan

Handlingarna till årsmötet finns i BAS-registret där ni kan logga in och ta del av dessa innan mötet.

Till BAS

Årsmötesanmälan

Årsmötesanmälan

För att jämföra att det blev rätt adress
ex. 0799-123456

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CSS