Nu när våren och årsmötet närmar sig

Påminnelse att vi tänker på Corona och de regler som finns nu i samband med vår-rustning och servicehuset. Skyltar är uppsatta både vid anslagstavlan vid infarten samt vid entren till servicehuset för att hjälpa till att komma ihåg!

Inför årsmötet  den 31/3 finns ”Styrelsens verksamhetsberättelse” i BAS, medlemmar kan logga in för att ta del av denna som ett komplement till övriga handlingar.

/Styrelsen