FRAMFLYTTADE SEGLINGAR: FORSVIK VÅR OCH POÄNG 1 o 2

På grund av  framflyttad datum från den 17/5 till den 1/6 då riktlinjer angående tävlingsverksamhet från Svenska Seglingsförbundet skulle presenterats, flyttar Vi fram Forsvik Vår till den 5/6

och Poänsegling 1o2 till 29/8

/Styrelsen