Inbjudan till seniordag 2021-10-14 kl 18:30

Alla medlemmar över 65 år inbjudes härmed till seniordag på CSS i det nya klubbhuset.

Vi informerar om vad som skett under året och resonerar lite om vad som ligger framför oss. Vi avslutar med att äta tillsammans!

Varmt välkomna! 14/10 kl. 18.30 i klubbhuset. Anmälan på css@seglarna.se innan 8/10.

Styrelsen genom Rikard