Månadsafton 6/3

Månadsafton 6/3

Välkomna till CSS Klubbhus, Onsdag den 6 mars, kl 18:00 -19:30 Agenda: Sjöräddningssällskapet informerar. Lennart Östling kommer informera om is blästring. CSS informera vad som gäller miljömässigt  vid skrapning, målning av båt....
ÅRSMÖTE CSS 21 mars

ÅRSMÖTE CSS 21 mars

Årsmöte i klubbhuset 18:00. Dagordning publiseras senare Utdrag ur stadgarna 8.2 Kallelse Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda 14 dagar före mötet. Kallelse sker via e-post eller, till den som meddelar önskemål om detta, via...