ÅRSMÖTE TORSDAG 23 MARS KL 18:00 KLUBBHUSET

Inbjudan till CSS årsmöte , Dagordning  här ,  övriga dokument finns att hämta på BAS under filer.

/Styrelsen