Gör ett aktiv val för att påverka ditt arbetsområden

I år provar vi att försöka engagera medlemmarna genom att ett aktiv val av arbetsområden/arbetsplikt som måste göras.

Vissa av oss har redan blivit utvalda till årets uppgifter och dom gäller i år.

Vänligen fyll i formuläret och välj ett område Ni vill verka i eller lägg ett förslag på något nytt.

Om inget val görs så kommer styrelsen tilldela ett område där det behövs förstärkning.

Arbetsengagemang

Arbetsengagemang

ex. 0799-999999

mvh

Styrelsen