Vårarbetsdag lördag 20april kl 09:00

Hej CSS medlem, välkomna att medverka på vårarbetsdagen nu på lördag den 20 april  kl 09:00 till ca 13:00

Anmäl Er på plats vid CSS klubbhus.

Passa på att genomföra det obligatoriska föreningsarbetet (läs mer under avgifter på https://www.seglarna.se/om-css/)

mvh

Styrelsen