Kranen, krankajen, bryggorna och båtplatserna närmast kranen är reserverade från 11/6 16:00 till 13/6 16:00.

Med anledning av rankingsegling för 2.4:er är kranen, kajen, bryggorna samt båtplatserna runt kranen och klubbhuset reserverade för dessa från 11/6 kl. 16.00 till 13/6 kl. 16.00.

Kranlyft av AKUT karaktär (båten sjunker) kan genomföras, men inga planerade lyft.

Båtplatserna 1-4 räknat från kanalbron är undantagna då de är uthyrda.

/Styrelsen