Månadsafton 6/3

Välkomna till CSS Klubbhus, Onsdag den 6 mars, kl 18:00 -19:30

Agenda:

Sjöräddningssällskapet informerar.

Lennart Östling kommer informera om is blästring.

CSS informera vad som gäller miljömässigt  vid skrapning, målning av båt.

Övrigt