Information om avgifter för 2021

Information om avgifter för 2021

Hej alla CSS-medlemmar! Nu kommer fakturorna skickas ut via vårt BAS-system som tidigare annonserats – hoppas att alla varit inne och kontrollerat sina uppgifter så att dessa är rätt. År 2020 blev inte vad någon räknat med, Corona-läget förvärrades åter under hösten...
Nytt Klubbhus till våren 2021

Nytt Klubbhus till våren 2021

På det extra föreningsmötet idag redovisades bla annat de anbud som inkommit angående uppförandet av ett nytt klubbhus samt en ekonomisk kalkyl som visade finansieringen av bygget. En majoritet av medlemmarna röstade ja till styrelsens framlagda förslag med planerad...