Höstmöte Torsdagen den 16/11 kl 1830

Höstmöte Torsdagen den 16/11 kl 1830

Välkomna till CSS höstmöte. Plats: Klubbhuset Tid 18:30 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5....