Höstmöte Torsdagen den 16/11 kl 1830

Höstmöte Torsdagen den 16/11 kl 1830

Välkomna till CSS höstmöte. Plats: Klubbhuset Tid 18:30 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5....
God Jul och Gott nytt År

Höstarbetsdag lördagen den 28 oktober kl 09:00

Hej CSS medlem. Ni som ännu inte genomfört det obligatoriska föreningsarbetet (läs mer under avgifter på https://www.seglarna.se/om-css/) för 2023 är välkomna att medverka på höstarbetsdagen nu på lördag den 28/10  kl 09:00, Anmäl Er på plats vid CSS klubbhus. mvh...
God Jul och Gott nytt År

Månadsafton 5/10 på Moliden

Hej, Vi fick inte till våran egen månadsafton, så vi tipsar om detta som ligger lite i linje vad vi delvis informerar om på höstmötet 16/11. ( Framtid CSS) Moliden i Karlsborg firar som ni vet 50 år och Karlsborgs kommun visar det med olika aktiviteter mellan 5–8...